Vorbitori

Fiecare ediţie va aduce în faţa participanţilor doi sau trei invitaţi cu experienţă naţională şi internaţională în domeniul educaţional, care vor aborda diverse tematici cu impact asupra educaţiei încurajând discursul centrat pe argumente, date şi experienţe si orientat spre dezbatere deschisă, constructivă.

 

Editia 1

1

Jamil Salmi

Jamil Salmi a fost coordonatorul rețelei de profesioniști ��n învăț��������mânt superior al Băncii Mondiale. Dl. Salmi este autorul principal al Strategiei Bancii Mondiale în domeniul Învățământului Superior intitulate “Construirea Societăților Bazate pe Cunoștințe: Noi provocări pentru Învățământul Superior”. În ultimii treisprezece ani, el a oferit consultanță tehnică și în domeniul politicilor cu privire la reforma ��nvățământului superior guvernelor din peste 35 de țări din ��ntreaga lume. Dl. Salmi a condus , de asemenea, eforturile de planificare strategică ale mai multor universități publice și private în Columbia , Kenya , Mexic și Peru . Înainte de a ocupa funcția de vice – pre��edinte al Sectorului pentru Dezvoltarea Umană în iulie 2001 , dl. Salmi a lucrat timp de 7 ani ��n regiunea Americii Latine ������������������������������������������������i Caraibelor ( ca Manager de sector pentru educație, printre altele); în cadrul Departamentului pentru Educație și Politici Sociale al Băncii Mondiale (1990-1993 ) și , de asemenea, a elaborat primul document de politică al Băncii Mondiale privind învățământul superior ( 1994) . Înainte de a se alătura Băncii Mondiale , dl. Salmi a fost profesor de economia educației la Institutul Național de Planificare a Educației în Rabar, Maroc . De asemenea, a lucrat în calitate de consultant pentru diferite ministere, asociații profesionale naționale și organizații internaționale. Dl. Salmi este absolvent al Grande Ecole ESSEC din Franța. Deține de asemenea o diplomă de masterat în Afaceri Publice și Internaționale de la Universitatea din Pittsburgh ( SUA ) și un doctorat în Studii de Dezvoltare de la Universitatea din Sussex ( Marea Britanie ) . Este autorul a cinci cărți și a numeroase articole pe probleme de educație și dezvoltare.

Webpage

 

2

Serban Iosifescu

Șerban Iosifescu este profesor, director al Agen��iei Române de Asigurare a Calit��ţii în Învăţăm��ntul Preuniversitar (ARACIP), expert în cadrul Reţelei Europene pentru Asigurarea Calităţii în Educaţie şi Formarea Profesională (EQAVET) cât și pentru Comisia Europeană (EACEA, TAIEX), Banca Mondială, UNICEF. Acesta deţine o experienţă vastă în domenii precum managementul calităţii şi managementul educaţional, cu peste 35 de articole publicate în domeniile educație generală și politic publice în educație, educație și formare profesională, management educațional, managementul calității educației, educația adulților și formarea formatorilor, fiind de asemenea certificat ca trainer pentru peste 100 de programe de calificare. Șerban Iosifescu are 13 ani experiență didactică în învățăm������������������������������ntul preuniversitar (3 ani ca director de școală), 16 ani experiență în cercetarea educațională, 22 ani de experiență în formarea cadrelor didactice și a managerilor școlari, 18 ani experienț�� în consultanța educațională la nivel național și internațional, 15 ani experiență în învățământul superior. Totodată este profesor asociat la programe de masterat derulate de Universitatea ���Al. I. Cuza” din Iaşi, Facultatea de Psihologie şi ��tiin��ele Educaţiei.

Webpage