Despre

Sistemul educaţional din România se află ����ntr-un proces de continuă transformare şi adaptare la realităţile socio-economice actuale, un proces ����������������������������������������������������������������������������n care calitatea educa��iei a avut şi de pierdut şi de câştigat. Într-o societate în care competiţia pe piaţa muncii este din ce în ce mai acerbă, iar schimbările tehnologice ridică nevoia unui proces de învăţare pe tot parcursul vieţii, România trebuie să asigure un sistem educaţional coerent, curăţat de inerţii şi bazat pe politici publice sustenabile fundamentate pe date reale privind nevoile și caracteristicile sistemului.

În ciuda asumării României la nivel international, atât în cadrul Procesului Bologna, cât și ca stat membru al Uniunii Europene (prin Strategia EU2020), sistemul educaţional românesc a rămas în urmă în ce priveşte construcţia unui sistem modern cu adevărat echitabil pentru toți, care să ofere şanse reale și egale tinerilor din România – deziderat ce poate fi realizat doar prin prioritizarea educaţiei pe agenda publică şi politică.

“Dialoguri despre Educaţie” reprezintă o serie de evenimente organizate de Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltarii ��i Inovarii (UEFISCDI)  care îşi propune în primul rând promovarea principalelor tematici privind domeniul educa��ional pe agenda publică prin creşterea vizibilit��ţii acestora şi prin încurajarea dezbaterii dintre cet��ţeni, instituţii şi factori decizionali. Evenimentul va crea un spaţiu deschis ce va reuni persoane pasionate de educaţie (doctoranzi, tineri cercetători, jurnalişti, studenţi, cadre didactice, reprezentanţi ai societăţii civile) şi persoane cu experienţe decizionale în acest domeniu. Pe termen lung, “Dialoguri despre Educaţie” va facilita articularea unei dezbateri argumentate pe scena publică cu privire la principalele teme educaţionale, va contribui la formarea unei reţele de experţi în domeniu cu potenţial pentru generarea schimbării şi va facilita atât identificare principalelor disfuncţionalităţi ale sistemului educaţional, cât ��i a soluţiilor optime pentru redresarea şi relansarea acestuia.

Despre UEFISCDI

Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior a Cercetării Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) este o instituție publică care promovează calitatea şi leadership-ul pentru învăţământul superior, cercetare, dezvoltare şi inovare. Este partener în importante proiecte și inițiative europene, inovează internațional, fiind inițiator și organizator de manifestări științifice devenite etalon european: Bologna Process Researchers�����Conference (2011; 2014 http://fohe-bprc.forhe.ro) și Diaspora în cercetarea ��������tiin��ifică și ��������nvă��ăm��nt superior (2008, 2010, 2012 www.diaspora-stiintifica.ro). UEFISCDI dezvolt���� proiecte strategice privind ��������������������������������������������nvăţ��mântul superior, cercetarea, dezvoltarea şi inovarea din România în cadrul cărora sunt formulate opţiuni pe termen lung şi propuneri de politici (Strategia Naţională de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2007-2013 www.strategie-cdi.ro şi Strategia Naţională de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2014-2020 www.cdi2020.ro; Strategia pentru consolidarea administrației publice 2014-2020).